Søk

 

Tillitsvalgte i FO Rogaland

Her finner du informasjon om tillitvalgte i FO Rogaland.
Klubb- og arbeidsplasstillitsvalgte (hovedavtaletillitsvalgte) er sortert under respektive tariffområde, se meny til venstre. Her vil du finne relevant informasjon for å ta kontakt med den enkelte tillitsvalgte.
 
En oversikt over avdelingens organisasjonstillitsvalgte finner du her:
Årsmøtevalgte (Styret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og LOs lokalorganisasjoner)

Oppdatert liste og kontaktinformasjon til organisasjonstillitsvalgte finner du under menypunktet "Organisasjon" til venstre.  

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen