Søk

 

Kommuneklubber i Vest-Agder

Audnedal: Kontakt Fylkessekretær Egil Lunde tlf 90131845

Farsund: Sissel Henny Flaten  Sissel.Henny.Flaten@nav.no

Flekkefjord: Heidi Ulland:       heidi_ulland@hotmail.com

Hægebostad: Siri Syrstad siri.syrstad@haegebostad.kommune.no

Kristiansand: Klubbleder: Gry Veronica Solstad Gry.Veronica.Solstad@kristiansand.kommune.no

Klubben i Kristiansand har egne plasstillitsvalgte innen, barnevern, sosialomsorg, helse og kultur. Kontakt Gry Solstad for å bli opplyst om navn. Hennes tlf 91115770

Kvinesdal:Kim R. Eik   kim.richard.eik@nav.no

Lyngdal: Silje Tisland   silje.tisland@yngdal.kommune.no

Lindesnes: Kristin Boirkeland  kristin.birkeland@lindesnes.kommune.no

Mandal: Karina Sløgedal Andersen karina.slogedal.andersen@mandal.kommune.no

Telefon 48033474

Marnardal: Jan Helge Ask telefon 97 52 25 04

Sirdal : Oddveig Rusdal Omdal oddveig.rusdal.omdal@irdal.kommune.no

Søgne: Eline granstøl eline.granstol@sogne.kommune.no

Songdalen: Ingrid Irarrazabal ingrid.irarrazabal@songdalen.kommune.no

Vennesla kommune: Eirin Brenden Pedersen eirin.brenden.pedersen@vennesla.kommune.no

Åseral: Kontakt fylkessekretær Egil Lunde  tlf 90 13 18 45

Vest-Agder fylkeskommune: Kontakt fylkessekretær Egil Lunde tlf 90 13 18 45

 

Andre arbeidsplasser:

BUF etat på regionsnivå Olav Borsheim olav.borsheim@bufetat.no

På fylkeshuset i Kristiansand:  Thor Gunnar Elle og Jofrid Svenson

Furuly - Mandal: Hege Tånevig eller fylkessekretær Egil Lunde tlf 90 13 18 45

Fylkesmannen i Vest-Agder: Birthe Guttormsen tlf 38 17 60 00 bgu@fmva.no

NAV statlig del i Vest-Agder: fylkessekretær Egil Lunde tlf 90 13 18 45 eller Magnhild Thoresen magnhild.thoresen@nav.no

Sørlandet sykehus HF, inkludert avd. for rus og psykiatri:

Tillitsvalgt for Sørlandet sykehus i Kristiansand Idar Eskil Olsen tlf. 38074274

Spesialsykehuset for rehabilitering: Arne Launes

Friomsorgen:  Astrid Tandberg astrid.tandberg@kriminalomsorg.no

Universitetet i Agder:  Telefon 38 14 10 00 Jorunn Gjedrem

Loland behandlingssenter: Gerd Magnhild Lunden

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen