Søk

 

Klubbtillitsvalgte i Aust-Agder

De lokale tillitsvalgte er FO`s viktigste ansikt utad. Vi har mange dyktige tillitsvalgte som hjelper til ved ansettelser, lokale forhandlinger og sosiale aktiviteter for å nevne noe. Våre tillitsvalgte gjennomgår fortløpende aktuelle kurs hvor vårt 5-dagers arbeidslivskurs er det viktigste

Kommuneklubbene i Aust-Agder:


Arendal: Hovedtillitsvalgt Preben R. Kojan Epost: Preben.Rasmus.Kojan@arendal.kommune.no Mobil: 95036144

Aust-Agder fylkeskommune: Steinar Larsen steinar.larsen@sameyde.vgs.no Mobil 91595915

Birkenes: Tordis V. Iselvmo  Tordis.Vibeke.Iselvmo@nav.no

Bygland Kommune: Kontakt fylkesavdelingen på austagder@fo.no eller mobil 90634955

Bykle kommune: Kontakt fylkesavdelingen på austagder@fo.no eller mobil 90634955

Evje & Hornnes og Iveland kommuner: Hovedtillitsvalgt  Berit Hauan på Berit.Stahl@e-h.kommune.no eller mobil 95132351

Froland kommune: Kontakt fylkesavdelingen på austagder@fo.no eller mobil 90634955

Gjerstad kommune: Hovedtillitsvalgt Arne LIndtveit  Epost: arne.lindtveit@gjerstad.kommune.no  Mobil: 95942880

Grimstad kommune: Hovedtillitsvalgt Jasna Palavra jasna.palavra@grimstad.kommune.no  Mobil: 99202590

Iveland kommune: Se Evje & Hornnes

Lillesand kommune: Kontaktperson Jeanette Aanonsen jeanette.aanonsen@lillesand.kommune.no

Risør kommune: Hovedtillitsvalgt Malin Camilla Svendsen Epost: Malin.Camilla.Svendsen@risor.kommune.no  Mobil: 94036339

Tvedestrand kommune: Hovedtillitsvalgt Kari O. Ramleth   olimstad@gmail.com

Valle kommune: Hovedtillitsvalgt Liv Gyro Brokke lgb@valle.kommune.no

Vegårshei kommune: Kontakt fylkesavdelingen på austagder@fo.no eller mobil 90634955

Åmli kommune: Kontakt fylkesavdelingen på austagder@fo.no eller mobil 90634955

Andre klubber i Aust-Agder:

Friomsorgskontoret: Henvendelsene går til fylkessekretær i Vest-Agder Egil Lunde

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder: Birthe Guttormsen   Epost: fmavbgu@fylkesmannen.no

NAVs statlige ansatte: Kontakt fylkesavdelingen på austagder@fo.no eller mobil 90634955

Universitetet i Agder: Anne Brita Thorud anne.brita.thorud@uia.no

Private barneverninstitusjoner: Kontakt fylkesavdelingen på austagder@fo.no eller mobil 90634955                                                                                      

Familiekontoret i Arendal: Torbjørn Grestad Epost: torbjorg.grestad@bufetat.no  Mobil: 45275670                                                               

Regiontillitsvalgt Buf-etat Sør: Olav Borsheim olav.borsheim@bufetat.no

Sørlandet Sykehus, Arendal: Jorunn Gustavsen  jorunn.gustavsen@sshf.no

Kontaktperson for alle som jobber i skole, SFO og barnehage:  Lene C. Sirevåg  lene.sirevag@arendal.kommune.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen