Søk

 

Klubboversikt FO-Vestfold

Klubboversikt FO-Vestfold

Revidert august 2016

Sandefjord

Rose Heian Hovedtillitsvalgt

Bente M. Årseth

Signe Dalen

 

Trygve Hagelund

rose.heian@sandefjord.kommune.no

 

bente.aarset@sandefjord.kommune.no

signe.dalen@sandefjord.kommune.no

 

trygve.hagelund@sandefjord.kommune.no

Horten

Mona Mathisen

Hovedtillitsvalgt

 

Hilde R. Sørensen

klubbleder

mona.mathisen@horten.kommune.no

 

hilde.sorensen@horten.kommune.no

Hof

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no 

Holmestrand

 Christine Aronsen

christine.aronsen@holmestrand.kommune.no

Lardal

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

Fellesklubb

Larvik/Lardal

Hilde Helene Fjellanger

hilde.helene.fjellanger@larvik.kommune.no

Nøtterøy

Kjell Halvorsen

kjell.halvorsen@notteroy.kommune.no 

Re

 

 

 

 

Tønsberg

Anne Martine Ouff
Fellestillitsvalgt FO – MSK og Fagforbundet

Klubbleder FO-Re:
Monica Fjeld

 

Helgi Johnsson

anne.martine.ouff@re.kommune.no

 

  

monica.fjeld@re.kommune.no

 

nhe@tønsberg.kommune.no

Sande

Sigrun Weberg

sigrun.weberg@sande-ve.kommune.no

Svelvik

Marie Stenstadvold

Marie.Stenstadvold@svelvik.kommune.no

 

Tjøme 

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

 

 

 

Vestfold fylkeskommune

FO Vestfold

 

kontor@fo-vestfold.no

 

 

Staten:

 

Hovedtillitsvalgt

 

e-post

Bufetat region Sør

Olav Borsheim

(regionstillitsvalgt)

 

olav.borsheim@bufetat.no

Kriminalomsorgen

Anne Birgitte Rosvald

anne.birgitte.rosvald@kriminalomsorg.no

Fylkesmannen/

Fylkeslegen

 

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

NAV

 

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

Høgskolen i Vestfold

 

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

Konfliktrådet

 

Jan Terje Omdal

jan.terje.omdal.@konfliktraadet.no

Spekter

Hovedtillitsvalgt

e-post

Sykehuset i Vestfold

Farshad Mohseni

farshad.mohseni@siv.no

Virke

Hovedtillitsvalgt

e-post

Signo kompetansesenter

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

Grantoppen a/s

FO Vestfold

 

kontor@fo-vestfold.no

Kirkens Familievernkontor Sandefjord

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

Kirkens Bymisjon

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

Incestsenteret i Vestfold

 

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

Krisesenteret i Vestfold

 

FO Vestfold

kontor@fo-vestfold.no

 

Frelsesarmeen

Camilla Sperre

camilla.sperre@frelsesarmeen.no

NHO

Hovedtillitsvalgt

e-post

Løft a/s

Fellestillitsvalgt med Fagforbundet:

 

Jonathan Jacobsen

jonathan-jacobsen@live.no

 

 

Aberia avlastning/BPA

Toril Kristine Nergård

toril.kristine55@gmail.com

Aberia PROFF

Toril Kristine Nergård

toril.kristine55@gmail.com


 

 Finne du ikke din arbeidsplass på lista? Ta kontakt på kontor@fo-vestfold.no

 


 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen