Søk

 

Kontakt din tillitsvalgte

Ved å bla nedenfor informasjonsteksten, vil du få en oversikt over tillitsvalgte på de ulike tariffområdene.

Her finner du en oversikt over FO Oslo sine klubbtillitsvalgte på tariffområdene: Oslo kommune, Staten, Virke, Spekter og NHO

På listen finner du hovedtillitsvalgte og klubbledere.  Hvis du har plasstillitsvalgt på din arbeidsplass, bør du kontakte plasstillitsvalgt før du retter en henvendelse til klubbtillitsvalgt. Oversikt over plasstillitsvalgte får du hos din FO-klubb.

FO Oslo følger prinsippet om at saker skal gå linjevei og forsøkes ordnet på lavest mulig nivå. Dette betyr at både arbeidsgiver og fagforeningen ønsker et system der saker blir behandlet på arbeidsplassnivå før klubbtillitsvalgt og eventuelt avdelingen trekkes inn. Hvis dere som parter ikke kommer til en løsning lokalt, flyttes saken opp til klubbtillitsvalgt og deretter opp til avdelingsnivå og virksomhetsnivå. Avdelingen kan likevel hele tiden være rådgivende i saken.

For spørsmål om behandling av saker, lov og avtaleverk, tariff o.l kan avdelingen være rådgivende og gi nødvendig bistand, så ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.  Du finner en oversikt over tillitsvalgte på avdelingskontoret på vår hjemmeside.

Det er mange ledere som er organisert i FO, og disse er ofte ledere for både plasstillitsvalgte og klubbtillitsvalgte.  Det kan være vanskelig å be om bistand fra dem man til daglig er arbeidsleder for. FO Oslo har derfor en ordning for ledere, der de kan henvende seg direkte til avdelingen i saker der de som arbeidstaker har behov for bistand overfor arbeidsgiver.

Alle er velkommen til å ta kontakt med avdelingen, så skal vi hjelpe til med å finne den gode løsningen.

 

 

 

 

Oslo kommune

Klubb                                               Tillitsvalgt/Kontakt person Telefon             Epost
BARNE- OG FAMILIEETATEN Fie Schramm Olsen

908 07 613

fo-klubben@fo-klubben-bfe.no

BYDEL ALNA Hanne Groseth 993 58 850 hanne.groseth@oslo.fo.no
BYDEL BJERKE Thore Saugerud 975 69 260 thore.saugerud@bbj.oslo.kommune.no
BYDEL FROGNER Mariadelle Silva-Harper   mariadelle.silva-harper@bfr.oslo.kommune.no
BYDEL GAMLE OSLO Signe Aarsæther 976 63 038 signe.aarseter@bgo.oslo.kommune.no
BYDEL GRORUD Line Knutheim 913 58 310 line.knutheim@bgr.oslo.kommune.no

BYDEL GRUNELØKKA

Maria Gricelda Øvrid

986 09 368 maria.gricelda.ovrid@bga.oslo.kommune.no
BYDEL NORDRE AKER Hanne Groseth 993 58 850 hanne.groseth@oslo.fo.no
BYDEL NORDSTRAND Beate Kokvik 928 68 832 beate.kokvik@bns.oslo.kommune.no
BYDEL SAGENE Else-Marie Tjeldnes 922 66 624 else.marie.tjeldnes@oslo.fo.no
BYDEL ST.HAUGEN
Lisbeth Norshus
920 83 858
lisbeth.norshus@bsh.oslo.kommune.no
BYDEL STOVNER Veronica Ask Sørensen 952 32 469 veronica.sorensen@bsr.oslo.kommune.no
BYDEL SØND. NORDSTRAND Anne Grete Myre 991 12 973
anne.grete.myre@bsn.oslo.kommune.no
BYDEL ULLERN Hanne Groseth 993 58 850 hanne.groseth@oslo.fo.no
BYDEL VESTRE AKER Gunnar Langsø 951 30 626 gunnar.langso@bva.oslo.kommune.no
BYDEL ØSTENSJØ Eirik Søberg 908 14 144 eirik.soberg@bos.oslo.kommune.no
HELSE- SOSIAL OG ELDRE- OMBUDET Hanne Groseth 993 58 850

hanne.groseth@oslo.fo.no

HELSEETATEN, SAA Elin Karin Sunde 482 48 416

elin.sunde@hel.oslo.kommune.no

VELFERDSETATEN Thomas Johnsen 957 27 571 thomas.johnsen@vel.oslo.kommune.no
UTDANNINGSETATEN Nina Jakobsen
906 84 816
ninaj2605@osloskolen.no

VIRKE

Klubb                                                 Tillitsvalgt/Kontakt person                    Telefon       Epost                                              
BLÅ KORS ØST AS Joachim Nybakke 990 47 139 joachim.nybakke@oslo.fo.no
DIAKONHJEMMET SYKEHUS Ellen Østberg
952 28 889
ellen.ostberg@diakonsyk.no
VID VITENSKAPELIGE HØYSKOLE Kjersti Grosvold 924 44 389 kjersti.grosvold@vid.no
FAMILIEKONTORET OSLO SØR Kristin Gisholt 408 51 477 kristin.gisholt@bufetat.no
HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER Ingrid Vengen Hansen
971 29 54
ingrid.hansen@hdb.no
KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENER Beate Monsen 489 94 817 beate.monsen@kapellveien.no
NORDRE AASEN BO OG HABILITERINGSSENTER Erlend Granly Meldalen 992 96 810 erlend.meldalen@nordreaasen.no
KIRKENS BYMISJON Julie Døvre 932 04 458 julie.dovre@bymisjon.no
OSLO KRISESENTER Anita Stende   anita.stende@oslokrisesenter.no
RADARVEIEN DAGSENTER Ivan Lazarevic 452 14 119 lazarigi@gmail.com
RAGNA RINGDAL DAGSENTER Jens August Holm 414 20 480 jenholm@online.no
SEBBELOW STIFTELSE Marie Økseter Beckstrøm 936 01 993 marie.beckstrom@sebbelow.no
SIGNO CONRAD SVENDSEN SENTER Jon Ariel Kigen Halvorsen 902 61 207 jon.ariel.kigen.halvorsen@signo.no
FAMILIEVERNKONTORET CHRISTIANIA TORV Hege E. Wathne 908 45 969 hege.wathne@bufetat.no
ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN Merethe Toft 975 02 953 merethe.toft@vfb.no

Spekter

Klubb                                                 Tillitsvalgt/Kontakt person                         Telefon     Epost                 

OSLO UNIVERSITETS SYKEHUS

Ingrid Rasten

970 68 666

inrast@ous-hf.no

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS Elisabeth Berdinessen

41808446

24074780             

 elib@lds.no                   

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO Mari Langmyr 913 86 297 mari.langmyr@sio.no
UNICARE BAB Kim Helene Olsen 934 02 356 kim.helene.olsen@oslo.fo.no
TYRILISTIFTELSEN Kim Helene Olsen 934 02 356 kim.helene.olsen@oslo.fo.no

Staten

Klubb                                                 Tillitsvalgt/Kontakt person                         Telefon         Epost   
ARBEIDS OG - VELFRDS DIREKTORATET Hege Løchen 918 98 401 Hege.Lochen@nav.no
BARNE, UNGDOM OG -FAMILIEDIREKTORATET (BUF-DIR) Gro Knutsen 466 15 171 gro.knutsen@bufdir.no
BUFETAT REGION ØST FAMILIEVERNET      
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Øivind Pedersen 954 65 526 fmoaope@fylkesmannen.no

HØYSKOLEN I OSLO

Børge Strømgren 974 24 499 borge.stromgren@hioa.no
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET IMDI

Cecilie Gjerde          

917 69 444  cgj@imdi.no
KRIMINALOMSORGEN REGION ØST Therese Steinsrud
976 03 883
therese.steinsrud@kriminalomsorg.no

STATENS HELSETILSYN

Hege Kylland
404 63 164
hky@helsetilsynet.no
STATPED BRETVEDT KOMPETANSESENTER Kim Helene Olsen 934 02 356 kim.helene.olsen@oslo.fo.no
STATPED HUSEBY KOMPETANSESENTER Kim Helene Olsen 934 02 356 kim.helene.olsen@oslo.fo.no
STATPED TORSHOV KOMPETANSESENTER Kim Helene Olsen 934 02 356 kim.helene.olsen@oslo.fo.no
STATPED SKÅDALEN KOMPETANSESENTER Kim Helene Olsen 934 02 356 kim.helene.olsen@oslo.fo.no
KONFLIKTRÅDET Jan Terje Omdal 980 10 465 jan.terje.omdal@konfliktraadet.no
POLITIET Kim Helene Olsen 934 02 356 kim.helene.olsen@oslo.fo.no

NHO

Klubb                                                 Tillitsvalgt/Kontakt person                         Telefon     Epost                                       

FRELSESARMEEN

Henning Larsen Norheim  

476 43 260        

henning.larsen.norheim@frelsesarmeen.no

Aberia Omsorg/Avlastning/ Stenimed

Toril Kristine Negård 481 23 839 toril.kristine55@gmail.com
ALERIS Joachim Nybakke

990 47 139 

joachim.nybakke@oslo.fo.no                                       

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen