Søk

 

Tillitsvalgte

Den tillitsvalgte som er valgt for å representere medlemmene overfor arbeidsgiver kaller vi hovedtillitsvalgt. Den hovedtillitsvalgte har både rettigheter og plikter som er gitt gjennom Hovedavtalen. En hovedtillitsvalgt har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sitt verv. Det kan også være snakk om hel eller delt stilling satt av til arbeidet, alt etter hvor mange medlemmer klubben har. Bestemmelser om dette finner vi i Hovedavtalene for de ulike områdene.

Det vi har flest av er tillitsvalgte i små og store kommuner, små og store arbeidsplasser som ikke er frikjøpte, men gjør jobben i arbeidstiden, på fritiden. De stiller opp for medlemmene sine og gjør en kjempeviktig jobb!

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen