Søk

 

Faggruppe for FO-medlemmer i familievernet

Faggruppa for familievernet sin rolle er å gi råd og innspill til FO sentralt i saker som angår familievernet, og i spørsmål som omhandler familier og familieproblematikk. Faggruppa er også opptatt av å ha en god dialog med de tillitsvalgte i Bufetat, særlig hovedtillitsvalgt.

Høsten 2018/våren 2019 er den viktigste saken for oss at regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå familieverntjenesten.  Der har faggruppa en viktig rolle i å gi innspill til FO om hva vi i fagfeltet legger vekt på. 

Vi tar gjerne imot innspill fra medlemmer i familievernet.   Vi kan kontaktes via e-post.

Faggruppa i familievernet består av:

Inger M. Rørmark,  inger.rormark@bufetat.no (leder), familievernkontoret i Odda/Bergen og Omland familiekontor
Mirjam Saarheim, mirjam.saarheim@bufetat.no, familievernkontoret i Vesterålen
Stig- Rune Aarø, stig-rune.aaro@bufetat.no, familievernkontoret i Follo
Alex Finvåg, alex.finvag@bufetat.no, familievernkontoret i Mosjøen

Faggruppen kan også kontaktes gjennom:
Rådgiver i FO: Tonje Wejden, mobil: 917 93 497
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen