Søk

 

Referat fra møte 19.08.2010

Sted: DMS Stjørdal

 

Referat møte fagpolitisik utvalg 19/8-10

 

Tilstede: Tone S. Stigen, Aina T Sellegg, Anne Merethe F. Hernes, Ann Kristin G Borgan,

                Odd-Harald Bjørnøy og Åse Lidal

Meldt forfall: Ragna Straume og Gudrun Lidal

 

Detaljer for inspirasjonsdagen, i forbindelse med forelesning/inspirasjons holder for ”bolk” 2, ble diskutert.

Anne Marie mottar fra seminar partner, om ønskede foredragsholdere har kapasitet den 3/12-10

Hun booker ledig foreleser etter prioriteringsliste fra fagpolitisk utvalg

1.      Erika Grunnevoll

2.      Karin Fevåg

 

Anne Merethe tar ansvar for at invitasjon i forbindelse med inspirasjonsdagen blir ordnet.  Frist for påmelding til inspirasjonsdagen er 4/11-10

Anne Merethe tar også ansvar for å booke evt kunstnerisk innslag til middagen  (trønderrockens historie)

Odd Harald sender inn oversikt/navneliste over seniorrepresentanter som spesielt blir invitert til inspirasjonsdagen.

 

Foreløpig program for inspirasjonsdagen ser slik ut:

 

Hvorfor tenker ikke alle som oss?   En inspirasjonsdag om yrkesetikk.

 

1 Registrering                                                                       0930-1000

2 Velkommen ved jorunn                                        1000-1015

3 Foredrag om etikk av lars gunnar lingås        1015-1115

4 Pause                                                                               1115-1130

5 seniorpolitisk utvalg                                              1130-1200

6 lunsj                                                                          1200-1300

7 Foredrag av erika grunnevoll                                    1300-1430

8 avslutning/evalurering                                                   1430-1500

 

 

Middag/sosialt samvær med kunstnerisk innslag (trønderrockens historie) kl 1800 (?)

 

Aina og Anne Merethe undersøker på neste styremøte om fagpolitisk utvalg skal ha noen oppgaver under kongressen i november

 

Neste møte 11/11-10 kl 1000 DMS Stjørdal

(husk meld fra ved evt forfall, og gi vara beskjed selv)

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen