Søk

 

Møte 03.02.2010

 

Referat møte fagpolitisk utvalg 3 februar 2010

Tilstede: Berit T Jensen, Anne Merethe F Hernes, Åse Lidal og Ann Kristin G Borgan

Saker:

1

Det er dårlig oppmøte til fagpolitisk sine møter. Dette uten at det meldes forfall.

Lite oppmøte fører til at det blir vanskelig å få gjennomført våre arbeidsoppgaver,

likeså blir arbeidsmengden skjevt fordelt på medlemmene i utvalget.

Det bør være gode grunner for forfall på møtene. Og alle er pliktige til å melde evt

forfall.

2. Ad hoc gruppene.

8 mars skal saksfremstillingene fra fagpolitisk utvalg, vedrørende Tariff, Yrkesetikk,

Handlingsplan og Utdanningspolitik være sendt til styret i FO Nord-Trøndelag.

Dette medfører at vi har en kort frist på å få jobbet med saksfremstillingene.

Utvalget bestemte at vi først skal ha et felles møte, hvor vi får diskutert oss frem til

deling (geografisk), og hvem som tar for seg hvilket område.

Vi innkaller til første møte 10/2-10 kl 1000, DMS Stjørdal Møterom Halsen.

 Dette vil være et møte som varer hele dagen.

Alle medlemmer i fagpolitisk utvalg møter, også vara. Andre som har meldt sin

interesse vedrørende saksfremstillingene vil bli innkalt av Jorunn Kjerkol.

Igjen vil vi minne om, god grunn for forfall.

Neste møte vil være 18/2-10 kl 0900 DMS Stjørdal Møterom Halsen..

3

  Fagpolitisk utvalg mangler fortsatt tilbakemelding fra styret i FO Nord-Trøndelag

vedrørende utvalgets mandat. Manglende tilbakemelding vanskeliggjør vår jobb som

et fagpolitisk utvalg.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen