Søk

 

Mandat og retningslinjer for Fagpolitisk utvalg i FO Nord-Trøndelag

Vedtatt i styremøte 16.03.2010

 

1.      Fagpolitisk utvalg skal være pådriver for FO Nord-Trøndelag sitt yrkesfaglige arbeid.

 

2.      Fagpolitisk utvalg skal planlegge og gjennomføre fellesyrkesfaglig konferanse i avdelingen i november /desember hvert år. Konferansen skal gjennomføres innenfor økonomisk ramme gitt av Representantskapet. Den økonomiske rammen inneholder både utgifter til reise, alle utgifter knyttet til innleie av foredragsholdere, lunch, julebord for medlemmer, overnatting for utvalgsmedlemmer og ev egenandel for medlemmer som ønsker overnatting.

3.      Fagpolitisk utvalg vedtar innhold og innleie av foredragsholdere.

4.      Fagpolitisk utvalg gjennomfører alle praktiske sider ved arrangementet; planlegging, innleie, booking hotell, utsending av invitasjoner, mottak av påmeldinger og avmeldinger, kontinuerlig kontakt med hotell i siste fase før arrangementet for å unngå å betale for mat og rom som avbestilles, evt. legge inn forutsetning overfor medlemmer om at det vil bli utsendt regning ved ikke meldt forfall.

5.      Fagpolitisk utvalg ved leder informerer styret kontinuerlig om planlegging, innhold og framdrift i konferansearrangement.

6.      Fagpolitisk utvalg har ansvar for å be styret om ev bistand fra avdelingskontoret vedrørende arrangementtekniske forhold.

7.      Påskjønnelse ved lang og tro tjeneste legges inn som et fast innslag på inspirasjonsdagen. Seniorutvalg har ansvar for invitasjon og utdeling.

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen