Søk

 

Det positive NAVet

Siden 2011 har forbundskontoret drevet prosjektet «Det positive NAVet». Prosjektet oppsto som en reaksjon på at media over lengre tid hadde tegnet et ensidig negativt bilde av NAV. All oppmerksomheten rundt NAVs problemer virket demotiverende på de ansatte. Målet med prosjektet har vært å synliggjøre «det positive NAVet», og vise fram konkrete eksempler på hvordan lykkes med godt sosialfaglig oppfølgingarbeid i NAV. Dessuten har det vært viktig å sette fokus på hvilke rammebetingelser som må være på plass for å lykkes.

Forbundsledelsen har besøkt 14 NAV-kontor over hele landet. Høsten 2013 ble det arrangert en erfaringskonferanse på Gardermoen. På landsstyremøte i juni i år, ble erfaringsheftet fra prosjektet lansert. Vi håper at erfaringshefetet vil motivere andre, både tillitsvalgte, ansatte og ledere på NAV-kontorene rundt om i landet til å drive faglig utviklingsarbeid i NAV.

I prosjektet er det tre temaer som har utpekt seg som særlig viktige:

  • Gi de ansatte på NAV-kontorene handlingsrom til å drive kreativt, sosialfaglig oppfølgingarbeid
  • Styrk det lokale partnerskapet – NAV er en viktig del av lokalsamfunnet
  • Stats på tett oppfølging av unge som faller utenfor og styrk barneperspektivet i NAV

Heftet kan du laste ned her.

Dokumenter

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen