Søk

 

Kontakt regionstillitsvalgt Olav Borsheim 466 18 389 olav.borsheim@bufetat.no

Kjørbekk og Larønningen. Institusjonen er for ungdom

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen