Søk

 

Barnevernspedagogen

Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen.

Gode omsorgsbetingelser, tilhørighet og mestring for barn og unge er sentrale målsettinger for arbeidet. Barnevernspedagogen er en viktig aktør i velferdstjenestene for barn og unge for å sikre barneperspektivet, men også for å sikre at barnas egen stemme inkluderes i saker som berører deres liv.

Mange barnevernspedagoger jobber i kommunalt barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer hvor barn og unge og deres familier befinner seg, som skole, barnehage, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet eller psykisk helsevern for barn og unge.

Barnevernspedagogene jobber for et inkluderende samfunn, og bidrar til å sikre og forbedre oppvekstvilkårene for utsatte barn og unge.

Viser fra 1 til 7 av totalt 35 artikler

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen