Søk

 

Avtaler Oslo kommune

Pensjon 2018 

Last ned (pdf) Pensjonsavtale                                  
Last ned (pdf) Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned (pdf) FOs andbefaling Oslo kommune

 

Hovedavtale Oslo
Last ned (pdf)

Hovedavtalen med underliggende avtaler for Oslo kommune (Dok 24)
Regulerer forholdet mellom partene mm


Last ned(pdf)

Hovedtariffavtale for Oslo kommune 2016 - 2018 (Dok 25)
Regulerer lønns- og arbeidsforholdene i Oslo kommune

.

Dokument 25

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen