Søk

 

FO-avdelingene

FO har avdelinger i alle fylker. Alle avdelinger har en valgt avdelingssekretær på heltid. De fleste har også en frikjøpt fylkesleder. De største avdelingene har i tillegg frikjøpte hovedtillitsvalgte på ulike tariffområder.

Spørsmål som gjelder lønns- og arbeidsforhold skal normalt rettes til FO-avdelingen i ditt fylke.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen