Søk

 

Årsmøte i FO Oslo.

FO Oslos høyeste myndighet.

Her vil dere finne protokoller fra årsmøter i FO Oslo. Årsmøtene er det høyeste vedtaksorganet i avdelingen og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars. Styret i FO Oslo har ansvaret for å kalle inn til årsmøtet med minst 6 ukers varsel, og medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst 4 uker før årsmøtet holdes. Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes ut til representantene minst 2 uker før årsmøtet holdes.

Hvis dere vil lese mer om årsmøtet, kan dere lese i vedtektene i § 12.4.

I vedtektene § 13.3 vil dere finne dagsorden for årsmøte i klubben som skal holdes hvert år.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen