Søk

 

Årsmøte FO Hordaland 2016

Vedtaksprotokoll fra FO Hordaland sitt årsmøte 2016 finner du her.

Handlingsprogram for årsmøteperioden 2016-2018 finner du her

Beretning fra sist årsmøteperiode finner du her

Årsmøte vedtok fire uttalelser. Dyu finner de i protokollen, men vi har også lagt de ut under "Nyheter" og linket videre til Facebook.

I protokollen finner du også oversikt over de som ble valgt for kommende årsmøteperiode, som er to år. Du finner informasjon under avdelingsstyret, de ulike utvalgene, råd og komiteer.

Fylkesleder Grethe Kvist ble valgt for ytterligere to år. Kenneth Larsen som har vært fylkessekretær i en årrekke ble valgt som organisasjonstillitsvalgt og vervet fylkessekretær er det nå Bente Owren som innehar.

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen