Søk

 

Arbeidsutvalget - FO Hordaland

Årsmøte 2016 vedtok mandat for AU for perioden 2016-2018 som du finner her

Arbeidsutvalget skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Arbeidsutvalget har helhetlig ansvar for FOs politikk. Arbeidsutvalget velges på årsmøte for en periode av 2 år og består normalt av fylkesleder, nestleder, fylkessekretær og et styrmedlem.  Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av avdelingsstyret.Arbeidsutvalget skal:

  • forberede styremøter, representantskapsmøter og årsmøte
  • disponere økonomien i tråd med representantskapets og styrets prioriteringer
  • fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste styremøte.

Arbeidsutvalget møtes hver 3 uke.  møteplan AU møter 2016

Medlemmer av Arbeidsutvalget 2016-2018

Grethe Kvist leder grethe.kvist@fo-hordaland.no 993 62 350
Bente Owren sekretær bente.owren@fo-hordaland.no 466 64 095
Renathe Remes Øen medlem renathe.oen@bergen.kommune.no 902 80 783
Mohamad Mehdi medlem mohamad.mehdi@bufetat.no 466 18 955

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen