Søk

 

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og en representant for utdanningene. Det velges nytt arbeidsutvalg på årsmøtet for FO-Studentene som avholdes i november hvert år. Representantene i arbeidsutvalget sitter fra 1. januar og ut det inneværende året.

 

Leder

Lene Fauskanger

909 77 626 Send e-post

Nestleder

Anne-Linn Sekkingstad

906 77 125  


Studentrepresentant i
Profesjonsrådet for
Barnevernspedagoger

Åsfrid Stangeland

473 75 557

 

Studentrepresentant i 
Profesjonsrådet for 
Sosionomer

Kristoffer Per Svendal

940 56 899  


Studentrepresentant i 
Profesjonsrådet for 
Vernepleiere

 

Sander Rød

913 84 640  

 

Studentrepresentant i 

Velferdsviterutvalget

Sunniva Nornes Pedersen

401 02 840  

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen