Søk

 

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Arbeidsutvalget har helhetlig ansvar for FOs politikk. Arbeidsutvalget velges på årsmøte for en periode av 2 år og består av fylkesleder, nestleder, to fylkessekretærer og Organisasjonstillitsvalgt/kasserer. Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av avdelingsstyret. Arbeidsutvalget skal:

  • forberede styremøter, representantskapsmøter og årsmøte.
  • disponere økonomien i tråd med representantskapets og styrets prioriteringer.
  • fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste styremøte.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen