Søk

 

Finn din hovedtillitsvalgte -andre arbeidssteder

Arbeidsgiver har organisasjonsfrihet akkurat som de ansatte. Dette betyr at de ikke trenger å være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Disse har ingen sentral tariffavtale, men arbeidsgiver kan inngå lokale tariffavtaler. Det er tariffavtalene som gir FO rett til å ha tillitsvalgte på arbeidssteder. På enkelte arbeidssteder har vi derfor kun kontaktperson.

Oversikt over de mest aktuelle arbeidgiverne som ikke er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon:

Arbeidsgiver:

Tillitsvalgt/kontaktperson:

Telefon:

Mail:

Amathea

 

 

 

Stiftelsen Signo Midt-Norge

 

 

 

Buan Gård

 

 

 

Aleris Ungplan

 

 

 

Hegglia, Frelsesarmeen

Lisa Bolognesi Nilsson

92858881

lisarbolognesi@hotmail.com 

Villa Vika

Lisa Cecilie Dahle

 

lisacecilie@gmail.com

Våre Hjem

Hege Hemmingby

 

hegehemmingby@icloud.com

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen