Søk

 

FO Oppland - Landsomfattende kurs i helse og sosialpolitikk for alle FO medlemmer

 Tid: 13. - 15. februar 2019

Sted: First Hotel Breiseth, Lillehammer

 

Landsomfattende kurs i Helse- og sosialpolitikk for alle FO- medlemmer

FO trenger tillitsvalgte og medlemmer som er aktivt deltakende i helse- og sosialpolitiske spørsmål. Her er kurset for deg som er engasjert, men som ønsker å få flere verktøy i dette arbeidet.

Program:

Onsdag 13. februar 2019:

Kl. 10.00 – 12.00 Velkommen, presentasjon, forventninger

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00 Modul 1: Politisk påvirkningsarbeid: Fra nysgjerrigper til poltisk aktør

Kl. 15.00 – 17.00 Modul 2: Politiske beslutningsprosesser

Kl. 19.00 -  Middag

Torsdag 14. februar 2019:

Kl. 09.00 – 11.00 Modul 3: Helse- og sosialpolitikk

Kl. 11.00 – 15.00 Modul 4: Metode (Uredde Stemmer)
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
Kl. 15.00 – 17.00 Modul 5: Virkemidler
Kl. 1900   - Middag

Fredag 15. februar 2019:

Kl. 09.00 – 11.00 Modul 6: Aktuelle helse- og sosialpolitiske tema

Kl. 11.00 – 12.00 Avslutning/ Oppsummering

Kl. 12.00 -  Lunsj og vel hjem!

Kurset er å anse som tillitsvagtskolering, og dekkes av OU- midler. Permisjon med lønn søkes etter bestemmelsene i Hovedavtalen KS § 3.5, Stat § 39.1, Spekter helse § 52, Virke § 4-4.4 og NHO § 5-8

påmeldingsfrist 02. januar 2019

 Spørsmål rundt kurset kan rettes på mail, til post@oppland.fo.no
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen