Søk

 

  • Aktiviterer høst/ vinter 2015

  • "Hvordan utgjør vi en forskjell for våre minste?"

    23.09.2015
    Irmelin Sangolt Tjeldflaat

    FO Oslo og Akershus arrangerte i går barnevernsfaglig konferanse for våre FO medlemmer og andre interesserte. Irmelin Sangolt Tjeldflaat snakket om "FO som politisk verksted for å gjøre en forskjell mulig". Solveig Ude, helsesøster ved bydel Alna, fortalte om hvordan hun i sitt daglige virke utfordret foreldrerollen ved å stille spørsmål om sinne og vold. Ude fikk også satt på dagsorden at det er utfordringer i samarbeidet mellom barneverntjenesten og helsesøstre. Aline og Frydenberg barnevernsenter v/Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvold foreleste med om "De minste barnas stemme", som også er tittelen som boka de lanserer neste uke. Avslutningvis fortalte Bjørn Andrè Jorang, jurist i Barne- og familieetaten, om "Barnets stemme i fylkesnemnda og retten - og hva med de små?".

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen